Overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent! | Rob Prevoo Nieuws

Overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent! | Rob Prevoo Nieuws Huurwoning huren Huurwoning huren

Overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent!

« Terug  |  Publicatiedatum : Zaterdag 2 Juli 2011 Om 00:07

Overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent!

Het kabinet versterkt het vertrouwen op de woningmarkt en bevordert de doorstroming voor huurders en kopers. De overdrachtsbelasting gaat voor 1 jaar omlaag van 6% naar 2%.

De marktwerking op de huurmarkt verbetert, onder meer door het voor huurders gemakkelijker te maken een woning te kopen.

Daarmee geeft het kabinet een belangrijke impuls aan het doorbreken van de stagnatie op de woningmarkt.

Verlaging overdrachtsbelasting

Het kabinet wil het eigenwoningbezit bevorderen omdat dit bijdraagt aan opbouwen van eigen vermogen, de zelfredzaamheid van burgers en de leefbaarheid van buurten en wijken.

Om het vertrouwen in de koopmarkt te versterken wordt de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd. Voor de periode van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 gaat het tarief van 6% naar 2%. Het moment van de juridische overdracht van de woning is daarbij bepalend.

De lagere overdrachtsbelasting is zowel gunstig voor starters op de woningmarkt - bijvoorbeeld huurders die een woning willen kopen - als voor doorstromers, omdat die hun oude woning gemakkelijker kunnen verkopen. In combinatie met het handhaven van de hypotheekrenteaftrek moet de verlaging van de overdrachtsbelasting leiden tot een impuls voor de woningmarkt.

Bron: Rijksoverheid

Rob Prevoo Makelaardij