Sinds begin deze maand gelden er strengere regels voor het verstrekken en verkrijgen van een hypotheek. Volgens de nieuwe kredietregels van de banken mag je maximaal 106 procent van de aankoopsom van je huis lenen. Bovendien mag maximaal de helft van de hypotheek aflossingsvrij zijn, de andere helft dient dus afgelost te worden.

Deze regels maken het lastiger voor starters om aan een huis te komen. Maar misschien dat ouders hun kind een helpende hand kunnen bieden.

Wanneer ouders hun kind financieel willen steunen bij de aanschaf van een huis, zijn er verschillende opties. De meest gangbare opties zijn volgens Rob Prevoo: geld schenken of lenen.

Geld schenken
De eenvoudigste manier waarop ouders hun kind kunnen helpen, is door geld te schenken. In 2011 mogen ouders hun kind (mits tussen 18 en 35 jaar oud) eenmalig maximaal 50.300 euro belasting vrij schenken voor de aankoop van een eigen woning.

Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken, dan moet de schenking, aangezien dit eenmalig is, wel worden vastgelegd bij de notaris. In die notariële akte leg je vast dat de schenking bedoeld is voor het kopen of verbouwen van een huis. Bovendien moet je kunnen aantonen dat je het geld ook echt gebruikt voor de koop van een woning en niet voor de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe auto.

Vervolgens kan er bij de aangifte voor de schenkbelasting een beroep worden gedaan op deze eenmalige vrijstelling en klaar is kees.

De exacte voorwaarden voor het belastingvrij schenken van ouders aan hun kind zijn te vinden op de website van de Belastingdienst

Lening van pa en ma
Een andere vrij populaire optie is dat ouders hun kind geld lenen voor de aankoop van een woning. Hier hebben ouders de keuze om rente over de lening te vragen of niet.

Wanneer ouders geen rente vragen over de lening aan hun kind, ziet de fiscus de niet betaalde rente als een gift.

Stel, de ouders lenen hun kind 100 duizend euro, dan hanteert de fiscus 6 procent fictieve rente. Dat komt neer op zesduizend euro. Aangezien ouders hun kinderen in 2011 niet meer dan 5.030 euro belastingvrij mogen schenken moet over de rest van het bedrag schenkingsbelasting worden betaald.

Marktconforme rente
Het geven van een rentedragende lening is voor zowel ouder als kind vaak fiscaal aantrekkelijker. De rente die het kind aan zijn ouders betaalt, valt voor hem onder de hypotheekrenteaftrek.

Je moet wel kunnen aantonen dat de rente marktconform is. Dit betekent dat de rente niet meer dan 25 procent mag afwijken van wat een gewone bank zou rekenen. Mocht je twijfelen of de fiscus de rente die ouders hanteren marktconform vindt, dan kun je de constructie op voorhand voorleggen aan de Belastingdienst.

Wel of geen notaris
Wanneer je onderhands geld leent bij je ouders voor je eigen huis, ben je niet verplicht dit bij de notaris vast te leggen. De Belastingdienst wil één en ander wel op schrift vastgelegd hebben. Anders kun je geen aanspraak maken op hypotheekrenteaftrek als kind.

Bovendien is het aan te raden om de afspraken schriftelijk vast te leggen om latere onenigheid over de lening te voorkomen.

Kasrondje
De ouders kunnen ervoor kiezen om (een deel van) het bedrag dat ze aan rente op de lening aan hun kind hebben ontvangen, vervolgens weer te schenken. Deze constructie wordt ook wel het kasrondje genoemd en kan lucratief zijn voor zowel ouder als kind.

Het kind mag namelijk de betaalde rente aftrekken van de inkomstenbelasting. De ouders krijgen over het algemeen meer rente over hun uitgeleende geld van hun kind, dan ze zouden krijgen als ze het geld op een spaarrekening zouden zetten. Bovendien schenken ze belastingvrij geld aan hun kroost.

Rob Prevoo Makelaardij